توضيحات مهم:

متخصصان زنان و زايمان، کارشناسان مامايي و همکاران محترم که نياز به استفاده از سيستم ارسال پيامک به همراه فوتر زير نويس تبليغاتي پيامک ها دارند، مي توانند با ثبت نام در سايت و ارسال درخواست ارتقاء عضويت به نمايندگي، اين فرايند را انجام دهند.

جهت کسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به شماره 10000018750692  پيامک ارسال نموده يا به support@madarsalam.com   ايميل ارسال نماييد.