درباره مادر سلام

سامانه "مادر سلام" با همکاري جمعي از پزشکان و متخصصان مجرب کشور و با هدف ارائه خدمات مشاوره در حوزه سلامت مادران باردار و کودک، راه اندازي گرديده است. مادر سلام خدمات مشاوره پيامکي خود را به مادراني که دغدغه سلامتي خود و فرزندشان را دارند، ارائه مي نمايد. مادران باردار پس از خريد بسته هاي پيامکي، به صورت روزانه پيامک هاي مشاوره اي در زمينه وضعيت رشد جنين، داروها و غذاهاي مناسب آن سن، نوع ورزش، آزمايش هاي مورد نياز و... دريافت مي نمايند. پيامک ها به گونه اي طراحي شده اند که گويي جنين با مادر خود صحبت مي کند و نيازها و درخواست هاي خود را با مادرش مطرح مي نمايد.