جهت ارتباط با ما از شماره هاي ذيل استفاده نماييد:

ارتباط مجازی

پیامک به شماره : 10000018750692

ارسال پست الکترونیک به : support@madarsalam.com

آدرس و تلفن :

تلفن : 22959931 - 021

آدرس: تهران - سازمان برنامه مرکزی- وحید -مهربان پژوه- پلاک ۱۸ واحد 10

کد پستی : 1483716713